امکان ثبت فروش همکار مانند اسنپ فود ، چلیوری ، ریحون و … در نرم افزار رستوران آریانا بصورت ثبت فاکتور و گزارشات تحلیلی جهت رستوران داران گرامی اضافه گردید.                   #نرم_افزار_رستوران_آریانا  1398/03/20