آموزش رایگان صندوقداری

آموزش رایگان صندوقداری

گروه نرم افزاری آریانا در نظر دارد در جهت سهولت استخدام مدیران رستوران و فروشگاه ها در جذب نیروهای مستعد و متخصص و همچنین  در جهت کمک به اشتغال در حوزه صندوق داری و حسابداری رستوران و یا فروشگاه  ، دوره های رایگان آموزش برگزار نماید.

آموزش در دو جلسه سه ساعته عمومی و تخصصی قابل ارائه می باشد که در صورت خواست متقاضی در آخر دوره گواهی گذراندن این کلاسها  صادر می شود و مدیران رستوران و فروشگاه می توانند با اطمینان بیشتری نیروی مورد نیاز خودشان را جذب نمایند.

همچنین افراد مستعد جهت استخدام می توانند در بانک اطلاعاتی گروه نرم افزاری آریانا ثبت نام نمایند تا به مراکز کاری معرفی شوند.

متقاضیان محترم می توانند جهت حضور در دوره آموزش صندوق داری و حسابداری فرم زیر را تکمیل نمایند.