نرم افزار دبیرخانه 

نرم افزار دبیرخانه

امكانات كلي نرم افزار دبیرخانه آریانا

• بايگاني نامه هاي وارده و صادره براساس ( شماره نامه ، شماره انديكاتور ، شماره عطف و … ) بصورت نامحدود .
• تعيين محل نگهداري نامه ها .
• طبقه بندي نامه ها براساس محرميت و فوريت .
• امكان معرفي فرستنده و گيرنده بصورت استان ، شهرستان ، منطقه شهرداري .
• معرفي موضوع و كلمه هاي كليدي جهت جستجوي محتواي نامه ها .
• تشخيص نحوه ارسال يا دريافت ( ازطريق فكس ، ايميل ، پست و … )
• جستجوي سريع و آسان براي دسترسي به شماره نامه خاص .
• اسكن اصل نامه جهت آرشيو الكترونيكي آن با هر فرمت دلخواه ( PDF ، Word ، BMP ، JPG و … )
• مشاهده اصل نامه يا رونوشت در سيستم با نرم افزار مربوطه .
• امكان پشتيبان گيري و انتقال اصل نامه .
• جستجو براساس تمام اطلاعات وارد شده بصورت تك به تك يا تركيبي و چاپ اطلاعات يافت شده .
• معرفي اشخاص گيرنده يا فرستنده بهمراه اطلاعات كامل پستي .
• ليست نامه هاي وارده و صادره بصورت دوره اي و يا روزانه .
• ليست نامه هاي ارسالي براي گيرنده خاص بصورت دوره اي .
• ليست نامه هاي دريافتي براي اشخاص خاص بصورت دوره اي .
• ليست نامه هاي وارده با موضوع خاص بصورت دوره اي .
• ليست نامه هاي صادره با موضوع خاص بصورت دوره اي .
• گزارشهاي مخصوص مديريت .
• معرفي كاربران بصورت نامحدود .
• تعريف سطوح دسترسي و سطح امنيتي سيستم .
• ثبت اسم كاربر ، تاريخ ، روز و ساعت هر گزارش .
• تقويم و سررسيد با امكان ثبت قراركاري .
• امكان ثبت يادداشت و سررسيد جهت يادآوري در تاريخ مورد نظر .
• تغيير و سفارشي كردن عناوين نامه بصورت پارامتريك توسط كاربر .
• تفكيك سال و بخشهاي مختلف بصورت جداگانه .
• يك سال گارانتي و خدمات پس از فروش بمدت سه سال .

امکان تهیه گزارشات نموداری و تحت وب

امکان کار با کلیه سخت افزارهای موجود