نرم افزار فروشگاهی

مشخصات کلی نرم افزار

• معرفی اشخاص و طرف حسابهای مختلف به صورت نامحدود
• معرفی صندوقهای فروش به صورت نامحدود 
• معرفی بانکهای طرف حساب
• معرفی انبارهای نامحدود
• معرفی واحدهای شمارش متفاوت برای هر کالا (بسته – کارتن – تک)
• معرفی گروه بندی کالاها به صورت نامحدود
• معرفی سر فصلهای درآمد و هزینه
• تعریف اموال و دارائی ها
• صدور سند دریافت و پرداخت 
• کنترل نقدینگی و گزارشات مربوطه 
• گزارشات موجودی نقد و بانک
• اسناد انتظامی و ضمانتی
• دفتر چک و سررسید چکهای سررسید شده
• دفتر داری
• سود و زیان و تراز نامه های آزمایشی
• راس گیری چک
• خرید و فروش کالا با امکان محاسبه سود
• فروش روزانه و فاکتورهای فروش
• گزارشات فروش (روزانه – هفتگی- مقایسه ماهانه گزارش سود و زیان کالاها – فاکتورهای باز)
• پیش فاکتور فروش
• گزارشات پیش فاکتور( لیست پیش فاکتورهای فاقد اعتبار- لیست فاکتورهای قطعی شده – لیست پیش فاکتورهای باز)
• فاکتورهای برگشت از فروش 
• فاکتورهای برگشت از خرید 
• فاکتورهای خرید
• گزارشات خرید (گزارش خرید روزانه – ماهانه – مقایسه ماهانه خرید)
• خرید های امانی و تسویه آن
• فروش های امانی و تسویه آن 
• فرم مصرف کالا
• انتقال بین انبارها
• گزارشات انبار( موجودی کالاها- صورت گردش موجودی انبار- کارتکس انبار- کالاهای زیر نقطه سفارش)
• تعیین سطوح دسترس

امکان تهیه گزارشات نموداری و تحت وب

امکان کار با کلیه سخت افزارهای موجود

اتصال رایگان به باشگاه مشتریان آریانا