مقابله با تنبلی

راهنمای جامع مقابله با اهمال کاری و به تعویق انداختن کارها

,
لئوناردو داوینچی، سالهابرای کشیدن تابلوی مونالیزا زمان گذاشت ودرسال1519وقتی ازدنیا رفت تعدادزیادی طرح نیمه کاره وپشت گوش انداخته داشت. می گویند اودربسترمرگ شک داشت که تابه حال کاری انجام داده است یاخیر؟
واحدهای پذیرایی
راهکارهای رستوران
راهکارهای رستوران
راهکارهای رستوران
راهکارهای رستوران
راهکارهای رستوران
تفاوت بوفه و سلف سرویس