6-768x768-1

برای نصب درایور تمام پرینتر های مدل SEWOO میتوانید از فایل زیر استفاده کنید