وبسایت قدیمی آریانا در آدرس http://www.artpos.ir  قابل مشاهده است.