برگزاری جشنواره خوشمزه ها از 10 تا 20 مرداد ماه 1398 در برج میلاد تهران با حضور برند های مطرح آب میوه و بستنی و حضور نرم افزار آریانا در غرفه ها