باشگاه مشتریان آریانا

باشگاه مشتریان آریانا  فقط یک باشگاه برای نگهداری و حفظ مشتریان فعلی شما نمی باشد  بلکه روندی است کمک می کند به مشتریان قبلی شما افراد جدیدی و از محل های دیگر اضافه گردند و البته ما از این هم فراتر رفته ایم و تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان را نیز انجام داده و به فراخور سلیقه و ذائقه به مشتری شما جایزه می دهیم دیگر زمان امتیاز بندی های گروهی و یکسان گذشته و با دید عمقی نگر متوجه خواهید شد که مشتریان جدید شما فقط به دلیل قیمت یا تخفیف بیشتر و یا کیفیت صرفا به مجموعه شما نمی آیند بلکه این خدمات شماست که می تواند سفارشی سازی شده و شما را نسبت به رقبا متمایز کند شاید بپرسید رستوران یا فروشگاه من که در محیط خوبی واقع هست دیگر نیاز به باشگاه نخواهم داشت چون در هر صورت مشتری خودم را خواهم داشت ولی در اینجا باید این نکته را متذکر شد که این رفتار یک تشکر و حرمتی است که شما به مشتری خودتان بابت خریدش می گذارید .

کدام مدیری وجود دارد که از زیاد شدن مشتریانش ناراحت شود و کدام مدیری وجود دارد که اگر مشتری برای بار دوم به رستورانش بیاید خوشحال نشود پس متوجه می شویم این باشگاه یک حس وفادار سازی هم برای مشتری و هم برای رستوران یا فروشگاه به ارمغان می آورد. 

با ما همراه باشد و با تکمیل فرم روبرو به صورت رایگان در باشگاه مشتریان آریانا عضو شوید تا ادامه امکانات این هوش مصنوعی برای شما روشن شود.